Skip to content

Zespół interwencyjny (reanimacyjny)

Zespół interwencyjny – tu gdzie pracuje – to grupa różnych ludzi którzy razem spotykają się jedynie w celu ratowania, a w zasadzie przywracania życia. Nie są to przypadkowe osoby, wyrwane z kontekstu swoich bieżących zadać na dyżurze, ale konkretne osoby które w tym dniu na dyżurze są własnie oddelegowane do tej konkretnej funkcji.

Komunikacja odbywa się poprzez przyciski “NZK” rozmieszczone w wielu miejscach szpitala (po kilka na każdy oddział) z których sygnał wysyłany jest na pagery zespołu interwencyjnego z informacją co się dzieje (np. Zatrzymanie krążenia) oraz lokalizacją miejsca zdarzenia (np. 3 pietro, budynek H, oddział. Pulmonologia).

Pielęgniarki na tym oddziale mają wówczas zadanie wystawić pachołek (taki drogowy jak przy malowaniu jezdni ) przed salę w której doszło do zatrzymania po to żeby zespół interwencyjny nie szukał po salach. Następnie pod chorym umieszczają deskę to RKO i podejmują BLS (uciskanie klatki i oddechy ratownicze).

Skład zespołu interwencyjnego i funkcje:

Szefem zespołu staje się dyżurny lekarz (Medisinsk sekundærvakt lege/overlege) klinicznych oddziałów zachowawczych (Medisinsk klinikk) czyli mówiąc prościej odpowiednik polskiego szefa dyżuru na internie kardiologicznej. Jeśli NZK dotyczy dziecka (pacjent < 16 r.ż.) funkcję szefa przejmuje dyżurny lekarz pediatra. Na Bloku operacyjnym, sali pooperacyjnej i OIT funkcję tę pełni lekarz anestezji.

Do jego zadań należy:

 • Koordynowanie zespołem reanimacyjnym
 • Wstępna diagnostyka, ocena i ewentualnie defibrylacja po przejściu na tryb manualny (w tym przypadku przejmuje on automatycznie funkcję kierownika algorytmu)
 • Ocena potrzeby zastosowania przesskórnego PCI
 • Po zakończeniu działań reanimacyjnych i rozejścia się zespołu dalej prowadzi pacjeta
 • Ocenia potrzebę dalszej reanimacji lub odstąpienia w uzgodnieniu z lekarzem anestezji
 • Informuje rodzinę chorego

Lekarz anestezji / Anestezjolog.

 • Staje się szefem zespołu interwencyjnego i koordynuje jego działania w przypadku NZK na sali operacyjnej, pooperacyjnej oraz OIT
 • Udrażnia drogi oddechowe, zabezpiecza je instrumentalnie (intubacja), ocenia klinicznie położenie rurki intubacyjnej i podłącza EtCO2
 • Zakłada wkłucie iv. lub io.
 • Odpowiada za zamówienie transportu jeśli pacjent wymaga PCI
 • Wspólodpowiada za ocenę celowości dalszych działań reanimacyjnych lub odstąpienia

Lekarz stażysta (turnuslege) na oddziale gdzie NZK ma miejsce

 • Uciskanie klatki piersiowej

Pielęgniarka anestezjologiczna odpowiada za:

 • Odpowiada za plecak reanimacyjny
 • Udrażnia drogi oddechowe, zabezpiecza je instrumentalnie (intubacja), ocenia klinicznie położenie rurki intubacyjnej i podłącza EtCO2
 • Zakłada wkłucie iv. lub io.
 • Nabiera, przygotowuje i podaje leki we właściwym czasie.
 • Uzupełnia plecak po zakończeniu działań.

Pielęgniarka intensywna:

 • Jest kierownikiem algorytmu resuscytacji (ma odpowiedzialność za prowadzenie reanimacji zgodnie z wytycznymi NNR [Norweska Rada Resuscytacji] i ERC)
 • Przynosi ze sobą defibrylator półautomatyczny (LP-1000)
 • Podłącza defibrylator, ocenia rytm i wyzwala defibrylację
 • Jest odpowiedzialna za organizacje zmian przy uciskaniu klatki (minimum 2 zmiany na pętle)
 • Odpowiada za dokumentację

Pielęgniarki na oddziale gdzie doszło do NZK:

 • Stwierdzająca o braku oznak życia wciska przycisk przywołujący zespół interwencyjny
 • Rozpoczynają BLS do przybycia zespołu
 • Wyprowadzają z sali pozostałych pacjentów i lokują ich w osłoniętych miejscach.
 • Ustawiają pachołek drogowy przed salą w której doszło do NZK

Lekarz dyżurny oddziału do którego przypisany jest pacjent.

 • Uczestniczy w diagnostyce i postępowaniu
 • Uciska klatkę piersiową
 • Prowadzi dokumentacje lekarską, pisze raport ze zdarzenia, ewentualnie wypisuje akt zgonu.

I w ten oto sposób każdy wie co ma robić, każdy zna swoje pole manewru i nie wchodzi innym w drogę, ale odpowiada też za to by wszystko było wykonane zgodnie z procedurą. Nie ma sytuacji, że ktoś nie wie, nie pamięta, dopiero idzie itd. Częste szkolenia w ramach godzin pracy wykluczają tego typu wymówki.

Be First to Comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.