Skip to content

Przyjęcie pacjenta do zabiegu – wywiad i ocena

Jak dobrze przygotować się do prowadzenia znieczulenia? Tu wyznają zasadę “Jeśli możesz coś sprawdzić, to to sprawdź”. Czasem rutyna, przyzwyczajenie, mechaniczność wykonywanych obowiązków, brak czasu, albo zwyczajne 》a co się może stać, jak się nigdy nic nie stało《 może być brzemienne w skutkach. Czasem mała wątpliwość, którą puszcza się mimochodem doprowadza do katastrofy.

Zanim odbierzesz pacjenta ze śluzy (albo oddziału chirurgii jednodniowej) przejrzyj dokumentację chorego i sprawdź:

 • jakie ma aktualne choroby przewlekle
 • jakie przebył wczesniej zabiegi i kiedy
 • jakie przyjmuje leki na stałe i jakie przyjął w dobie poprzedzającej zabieg (zwłaszcza p/krzepliwe, antyarytmiczne, rególujace ciśnienie)
 • czy ma aktualną próbę krzyżową
 • aktualne wyniki badań: Hb, elektrolity, metabolity, układ krzepnięcia
 • ASA oceniona przez anestezjologa (od tego zależy czy będę znieczulał z drugą pielęgniarką czy lekarz pojawi się na sali)
 • planowany rodzaj prowadzenia znieczulenia (krótkie dożylne -TIVA z ręki, TIVA-TCI, ogolne wziewne, przewodowe: podpajęczynówkowe, zewnątrzoponowe)
 • koniecznie sprawdzić aktualną wagę, wzrost i przelicznik BMI
 • uczulenia i alergie

Po przywitaniu się z pacjentem, jednak zamin jeszcze wejdzie / wjedzie się na salę operacyjną i podłączy sprzęt warto zapytać i potwierdzić:

 • czy ma refluks, żylaki przełyku, niewydolność wpustu żołądka, nadkwaśność
 • czy i jakie ma problemy z ruchomością karku i żuchwy
 • ocenić stopień wg skali Mallampatiego
 • dopytać o choroby zwiazane z drogami oddechowymi np. astma, POChP
 • w praktyce przy ocenie L E M O N literkę E (evaluate 3-3-2) ocenia się raczej “na oko” nie polecając pacjentowi wkładania reki do ust [dla przypomnienia regóła 3-3-2 czyli szerokośc otwarcia ust musi być conajmnien na 3 złączone palce poszkodowanego włożone pomiędzy siekacze górne i dolne, ta sama minimalna odległość 3 złaczonych 3 palców powinna wynosić miedzy bródką a kością gnykową i 2 palce odległosci między wyniosłością krtani potocznie “jabłkiem Adama” a dnem jamy ustnej / rzuchwy]
 • zapytać czy i kiedy ostatni raz oddawał mocz
 • upewnić się jakie leki przyjął w dniu zabiegu
 • czy napewno jest na czczo

Po tak przeprowadzonym wywiadzie i ocenie znacznie mniej rzeczy Was zaskoczy, a jednocześnie usprawni prace.

Be First to Comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.