Skip to content

Przekazanie pacjenta – jak wyglada raport na sali pooperacyjnej.

Zabieg się kończy, a pacjent wędruje na pooperacyjną. Muszę przekazać raport pielęgniarce intensywnej przejmującej chorego.

Zaczynam ZAWSZE od podłączenia pacjenta pod monitor, zmierzenia ciśnienia i przepięcia tlenu (pacjent transportowany jest sali operacyjnej z tlenem z butli), żebym wiedział w jakim aktualnie stanie oddaje pacjenta i żeby było to jasne dla drugiej strony.

Zaczynam od podania danych pacjenta tak aby koleżanka mogla odnaleźć kartę znieczulenia w systemie (elektronicznym). I zaczynam omawianie części anestezjologicznej:

  • Podaje klasę ASA i podstawę do jej nadania (krótko o historii chorób pacjenta, obciążeniach, uczuleniach, przebytych wcześniej zabiegach itd.)
  • Typ prowadzonej anestezji
    • ogólna jaka: wziewna z czym, a jeśli TIVA-TCI jak wysoko szedł Remifentanyl. Ile podałem FNT w trakcie i kiedy ostatnia dawka.
    • przewodowa: podpajęczynówkowe, czy z fentanylem, wtedy trzyma dłużej, a jeśli ZOP (zewnętrznątrzoponowe), czy wpisałem dalszy plan podaży Bupiwakainy, czy anestezjolog wypełnij karte założenia)
  • Leki jakie podałem i ile w trakcie znieczulenia, w tym profilaktyka p/wymiotna, antybiotyki (i czy są wpisane w dalszy plan) ile i jakich płynów dostał pacjent (bilans płynów w trakcie zabiegu)
  • Krwawienie, jak duże, jakie było wyjściowe Hb i ile jest przewidywane teraz (trzeba przeliczyć) czy w planie jest toczenie i czy produkty krwi są zamowione
  • Jakie zapisałem leki p/bólowe (jest to w mjej odpowiedzialności wpisać w zlecenia p/bólowe. Najlepiej sprawdza się Morfina bo ma długi czas działania i nie znosi tak bardzo oddychania jak FNT), antybiotyki, p/agregacyjne (Fragmina – heparyna drobnocząsteczkowa)
  • Uwagi końcowe czyli jakie wartości ciśnienia należy utrzymać u tego pacjenta, jakie badania pobrać i co ile kontrolować poziom hemoglobiny (Hb), RKZ.

Pacjenta na Post-Op przekazuję zawsze z piel. operacyjną ktora mówi o typie i przebiegu zabiegu, drenach, ranach pooperacyjnych, opatrunkach itd.

Po przekazanym już raporcie czekam jeszcze chwilę, żeby upewnić się, że zostawiam stabilnego pacjenta, a jego samego informuję jeszcze raz gdzie jest o kto się teraz bedzie nim opiekował.

Be First to Comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.