Skip to content

Podtlenek azotu

Podtlenek azotu (gaz rozweselajacy) jeden z dwóch obok Ksenonu używanych gazów anestetycznych.

Niewystarczający do prowadzenia samodzielnej anestezji ze względu na 104% MAC. Stosuje się go w mieszaninach z tlenem do 70% gdzie jest on również  nośnikiem par anestetycznych. Samodzielnie nie powoduje zmian ukrwienia mózgu, zmniejsza jednak mózgowe zużycie tlenu o 20%. Podwyższone ciśnienie śródczaszkowe i objętość krwi w mózgu do 100% obserwowane są w mieszaninach z anestetykami lotnymi. Można temu zapobiedz przez podanie Tiopentalu lub benzodiazepin. Szybko dyfunduje (przenika) do zamkniętych przestrzeni gazowych (np. mankiet rurki intubacyjnej), zauważono też że wypiera on tlen z pęcherzyków płucnych doprowadzając do hipoksji dyfuzyjnej. Żeby zapobiec hipoksji pod koniec znieczulenia należy utrzymać podaż tlenu min. 80% przez około 5 min. po zakończeniu podaży N2O.

Nie powinno się go stosować przy odmie, niedrożności, złamaniach czaszki, a zwlaszcza twarzoczaszki.

Na filmie sedacja z analgezją w podtlenku azotu w mieszaninie z tlenem 60/40. Wentylacja prowadzona na masce twarzowej.

Garść z praktyki pielęgniarskiej: W stężeniach 20-50% daje anestezję zdysocjacyjną i częściową analgezję, stąd jego przydatność przy porodach zwłaszcza, że nie jest on metabolizowany. Po podaniu pacjent staje się bardziej podatny na polecenia, nie przeciwstawia się im, mogą pojawić się halucynacje. Obniża się znacznie próg bólowy, oddychanie i odruch kaszlowy nie zostaje zniesiony.

Be First to Comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.