Skip to content

Pacjent zakaźny na sali operacyjnej.

W sytuacji gdy mamy do czynienia z pacjentem zakaźnym na sali operacyjnej należy pamiętać nie tylko o ubraniu się w strój ochronny, ale także o odpowienim przygotowaniu sali operacyjnej oraz sprzętu.

Przygotowanie

 • Wentylacja na sali operacyjnej powinna być przestawiona z nadciśnienia na podciśnienie tak, aby materiał zakaźny w postaci lotnej lub/i areozoli nie rozprzestrzeniał się po sali i na zewnątrz, ale był odprowadzany przez wyciąg na zewnątrz. (W obecnym czasie każda sala operacyjna jest wyposażona w specjalny system wentylacji wyrażający nadciśnienie, tj. swego rodzaju “nadmuch” powietrza nad polem operacyjnym tak aby pozostało ono czyste, a ewentualne areozole, dym i cząstki z elektrokoagulacji itp. zostały odprowadzone poza stół operacyjny. Jest to jeden z wymogów zachowania aseptyki pola operacyjnego. W przypadku pacjentów zakaźnych odwrócenie biegu wentylacji chroni personel na sali operacyjnej.)
 • Na drzwiach sali operacyjnej należy umieścić żółty szyld informacyjny z jaką formą transmisji zakażenia mamy do czynienia oraz jakie środki ochrony i podjęte działania obowiązują na sali.
 • Na sali operacyjnej musi znajdować się wystarczająca ilość środków dezynfekcyjnych do:
  • rąk
  • powierzchni
  • ekranów dotykowych
 • Pacjent musi trafić na salę niezwłocznie po dotarciu na blok operacyjny bez zbędnego czekanie, a drzwi sali operacyjnej zamknięte natychmiast po wejściu pacjenta.
 • W przypadku transmisji zakażenia drogą powietrzną lub kropelkową (np. gruźlica, koronawirus) pacjent musi mieć założoną maseczkę chirurgiczną okrywającą usta i nos.
 • Łóżko pacjenta po przeniesieniu go na stół operacyjny należy przykryć foliowym jednorazowym pokrowcem i oznaczyć jako materiał potencjalnie zakaźny.
 • Na sali operacyjnej w trakcie zabiegu musi przebywać tylko niezbedny personel konieczny do przeprowadzenia operacji w sposób odpowiedzialny. Tzn. żadnych studentów, zmian personelu w trakcie, sprzęt podawany jedynie przez okno śluzy a nie przez drzwi.
 • Cały niepotrzebny sprzęt zależy zabrać z sali przez zabiegiem, pozostają jedynie części sprzętu stacjonarne (nie dające się usunąć) oraz konieczne do prowadzenia zabiegu.
 • Właściwy zestaw do intubacji przygotowany w pojemnikach dla kobiet, mężczyzn i dzieci należy wnieść na salę razem z pacjentem.
 • Cały pozostały sprzęt należy okryć płaszczami foliowymi. W przypadku naszego szpitala jest to folia niebieska używana wyłącznie do okrywania materiału zakaźnego.
 • Wszystkie szafy i gabloty muszą pozostać zamknięte.
 • W największym możliwym stopniu należy używać sprzętu jednorazowego.
 • Cała komunikacja poza salę musi odbywać się jedynie przez telefon.

Personel sali operacyjnej

 • Wszyscy przebywający na sali operacyjnej muszą być ubrani w stroje ochronne tj.
  • czepek lub kaptur,
  • maskeczkę chirurgiczną i gogle / przyłbicę lub maseczkę z szybką chroniącą oczy,
  • fartuch ochronny, (w przypadku chirurga/ów i pielęgniarki operacyjnej stojących w polu operacyjnym fartuch jałowy ze wzmocnionym frontem.i rękawami jest wystarczający),
  • rękawiczki,
  • buty ktore można poddać dekontaminacji.
 • W przypadku gruźlicy lub koronawirusa każdy z personelu obecnego na sali musi uzywać maseczki FPP3 (N95).
 • W przypadku gruźlicy lub koronawirusa na salę z pacjentem najpierw wchodzi jedynie personel anestezjologiczny, pozostały personel wchodzi dopiero po zainstalowaniu pacjenta.

Czyszczenie i dekontaminacja sali po zabiegu

 • Plamy, zabrudzenia materiałem organicznym lub infekcyjnym należy najpierw zebrać np. papierem lub innym maretiałem absorbującym.
 • Pozostałe ślady należy niezwłocznie zdezynfekować środkiem określonym w procedurze szpitalnej o szerokim spektrum działania.
 • Wszystkie odpady z sali operacyjnej należy straktować jako niebezpieczne, zamknąć szczelnie w oznaczony żółty pojemnik i przeznaczyć do spalenia.
 • Podłogi, ściany oraz pozostałe powierzchnie należy zdezynfekować po oczyszczeniu z widocznych śladów np. krwi, tkanek itp.
 • Narzędzia chirurgiczne należy okryć i wysłać niezwłocznie od myjni.
 • Na koniec salę operacyjną należy umyć jak po kazdym zabiegu.

Mycie i czyszczenie aparatu do znieczulenia.

1. Przy transmisji zakażenia drogą kropelkową oraz kontaktową.

 • Gdy obwód pacjenta będzie lub został użyty
  • Cały aparat do znieczulenia musi być okryty niebieską folią ochronną poza rurami systemu pacjenta i workiem wentylacyjnym.
  • Rury, filtry, wężyk CO2 (ewentualnie maska jednorazowa) należy wyrzucić po użyciu do żółtego pojemnika.
  • Worek wentylacyjny, rura worka (maska wielorazowa) należy spakować do żółtej torby foliowej i odesłać do myjni.
  • Zabrudzenia, plamy, ślady krwi i plynów na aparacie należy wytrzeć chłonnym materiałem i zalać przynem dezynfekującym (u nas Perasafe) i pozostawić na 10 min. Poinformuj personel sprzątający!
 • Gdy obwód pacjenta nie będzie i nie został użyty
  • Całość aparatu do znieczulenia łącznie z rurami systemu pacjenta i workiem musi być okryty niebieską folią ochronną.
 • Pozostały sprzęt
  • ssak z węzżykami należy wyrzucić do żółtego pojemnika
  • kable ekg, TOF i BIS, mankiet ciśnieniomierza, próbnik pulsokrymetru, laryngoskop (rękojeść i lyżka) nalezy spakować do zółtej plastikowej torby i wysłać do myjni.
  • Jeśli na sprzęcie wymienionym powyżej znajdują się zabrudzenia, plamy należy je wytrzeć, a nastepnie zalać środkiem dezynfekującym na 10 min.

2. W przypadku transmisji zakażeń droga powietrzną – ścisła izolacja

 • Gdy obwód pacjenta będzie lub został użyty
  • Należy postępować jak w podpunktach do akapitu 1, z tym że
   • należy wyrzucić pojemnik z wapnem i pułapkę wodną
   • cały system pacjenta należy wyjąć z aparatu do znieczulenia wyjąć czujniki przepływu (które należy umieścić w kuwecie dekontaminacyjnej z płynem dezynfekującym) i umyć w myjni.
   • na czas mycia systemu pacjenta, należy zainstalować system rezerwowy, a umyty odłożyć w rezerwę.
 • Gdy obwód pacjenta nie będzie i nie został użyty należy postępować jak przy podpunkcie akapitu 1
 • Pozostały sprzęt
  • ssak z całym zestawem należy wyrzucić do żółtego pojemnika
  • kable ekg, TOF i BIS, mankiet ciśnieniomierza, próbnik pulsoksymetru, laryngoskop z łyżka, maskę należy umieścić w kuwecie dekontaminacyjnej z płynem dezynfekującym, a nastepnie wysłać do myjni spakowane do zółtej torby.

Be First to Comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.