Skip to content

Kategoria: rozważania o pielęgniarstwie

Zderzenie dwóch światów – tego który pamiętam jeszcze z czasów pracy w Polsce – z tym w którym jestem obecnie – norweskim wydaniu pielęgniarstwa, zwłaszcza anestezjologicznego.
Moje prywatne rozważania, przemyślenia i konsternacje.